Inżynieria EI&C

Inżynieria EI&C

22 czerwca 2023 Wyłączono Przez kleo

Skrót EI&C oznacza nic innego jak inżynierię obwodów elektrycznych, oprzyrządowania i sterowania (z angielskiego: Electrical Instrumentation and Control Engineering). Łączy ona różne dziedziny inżynierii. Jednym z jej głównych obszarów jest elektrotechnika. Istnieje jednak wiele innych nakładających się na siebie dziedzin i połączeń z innymi technicznymi strefami. Sprawia to, że inżynieria EI&C to dyscyplina naukowa z wieloma wyzwaniami i skomplikowanymi zadaniami. W związku z tym projekty zgodne z normami i standardami, a także zharmonizowana baza danych są wyjątkowo ważne. Istnieje jednak coś takiego, jak EPLAN Preplanning, który ułatwi ci wszystkie trudności.

W inżynierii sterowania niektóre procesy implementowane są w obiekcie sterowanym. Technologia sterowania binarnego jest oparta na binarnych sygnałach pomiarowych, które mogą być generowane przez przełącznik progowy. Rzeczywiście zdecentralizowane systemy sterowania (DCS) albo programowalne sterowniki logiczne (PLC) to najczęściej używane programy sterujące. Technologia automatyzacji może być również uznana za poddziedzinę automatyzacji i inżynierii procesowej.

Właściwe zarządzanie procesami i systemami powinny być niezależne od zmiennych zakłócających. 

Zintegrowane projektowanie systemów sterowania

W zależności od rodzaju technologi EI&C elementy i połączenia, które trzeba zaprojektować do danego schematu, się różnią. Mogą to być połączenia wszystkich obiektowych urządzeń, np. czujniki i siłowniki do zdecentralizowanych systemów sterowania (DCS) albo programowalnych sterowników logicznych (PLC). Stworzone muszą być także skrzynki przyłączeniowe, szafy sterownicze DCS oraz szafki przyłączeniowo-rozdzielcze. Odnosi się to również do systemów rozdzielnic zasilania i sterowania pompami, przedmiotami grzewczymi i wentylatorami. Muszą być jeszcze zaprojektowane odbiorniki sygnałów pomiarowych na listwach zaciskowych w szafkach, a także zasilanie dla urządzenia pomiarowego. Określona musi być długość kabli oraz trzeba zaprogramować DCS. Na samym końcu należy jeszcze zaplanować systemy nadzoru i akwizycji danych (SCADA). To aplikacja, która pozwoli na lepszą kontrolę i akwizycję danych. Jeszcze jedną istotną czynnością jest tworzenie schematów pętli, aby dokumentować wymagany system procesów.

Tworzenie schematów pętli w inżynierii EI&C jest łatwe i szybkie, jeżeli spełnione są konkretne warunki: zaciski i listwy zaciskowe są definiowane i łączone szybko; kable są łatwe do poprowadzenia i identyfikacji, a odnośniki w dokumentacji są łatwe do zarządzania. Powinna być również opcja automatycznego tworzenia diagramów i oceny zestawień materiałowych. Jeszcze jednym ważnym elementem jest obsługa DCS i PLC: zarówno przypisania, jak i tworzenie przeglądów powinny działać bez żadnych problemów.

EPLAN Fluid i EPLAN Electric P8 można w łatwy sposób tworzyć zautomatyzowane diagramy i schematy hydrauliki siłowej i schematów elektrycznych. Projektowanie systemów sterowania jeszcze nigdy nie było tak wygodne i proste.